Als het ontwerp gerealiseerd is, en we alles hebben besproken, gaan we over tot de aanleg.
Het eerste wat meestal gebeuren moet is het grondwerk. Zo kan het zijn dat er een drainage door te tuin moet of dat er putten gesteld moeten worden in de bestrating.
Ook kan het zijn dat de tuin een volledige bossage is die eerst weggekapt mag worden.
Voor deze aanleg werkzaamheden hebben we de juiste gereedschappen en machines bij de hand.
Zandumerweg 55
9821 TG Oldekerk
tel: 06 518 215 18
e-mail:info@hesselstuinen.nl